background Header image

Championship ISO 26000

In 2011 is Suiker Unie begonnen met het ISO 26000 Championship Programma. ISO 26000 is een wereldwijde richtlijn voor bedrijven om MVO te implementeren. Centraal daarin staan: normen en waarden, prioriteiten in MVO en hoe je MVO borgt in de bedrijfsvoering. ISO 26000 bevat zeven thema’s met daaraan gekoppelde onderwerpen. Suiker Unie onderzoekt welke onderwerpen relevant en significant voor haar zijn. Zo zijn voor het onderwerp ‘voorkomen van vervuiling’ onder andere emissies naar de lucht van belang, zoals geur, geluid en stof. Vervolgens bepaalt Suiker Unie wat al is gedaan, welke initiatieven er lopen en wat we nog kunnen verbeteren.