background Header image

Duurzaamheidverslag 2014 'Natuurlijk duurzaam'

Het nieuwe duurzaamheidverslag ‘Natuurlijk Duurzaam 2014’ is beschikbaar. In het duurzaamheidverslag van Suiker Unie wordt ingezoomd op de duurzame activiteiten van het afgelopen jaar. In het verslag over 2014 wordt aandacht besteed aan de interne activatie van MVO. Dit om het bewustzijn van duurzaamheid en het begrip van Carbon Footprint binnen de organisatie te vergroten. Suiker Unie wil voor de toekomst meer bieten gaan verwerken, maar hierbij minder energie gaan gebruiken. Dit heeft een grote impact op de gehele organisatie. In de toekomst blijven ook de zorg voor mens en milieu van cruciaal belang. Daarom besteden we veel aandacht aan het verminderen van de CO2-uitstoot, of wel de Carbon Footprint.  

Centraal in het verslag staan de vier pijlers van het duurzaamheidprogramma Plant & Planet: Ketenverantwoordelijkheid, Klimaat & Energie, Natuurlijk en Maatschappelijk Betrokken. Per peiler worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar beschreven.  Naast alle verhalen worden veel  kengetallen weergeven zoals verwerkte bieten, suikerpercentage, water-  en energieverbruik, ziekteverzuim en opleidingsdagen.  

Bekijk hier het duurzaamheidverslag over 2014 'Natuurlijk duurzaam':
 
 
Of bekijk hier de PDF versie.

Klik hier voor het verslag over 2013.