background Header image

Marktordening

Hervorming 2006

In 2006 is de suikermarktordening hervormd met als belangrijkste doelstellingen: verlaging van de Europese suikerprijs en deze meer in lijn brengen met de wereldmarktprijs, een kleinere en competitieve sector, toegang voor de minst ontwikkelde landen en voldoen aan de World Trade Organization (WTO) regels
De hervorming heeft een enorme impact gehad op de Europese suikersector en leidde tot een flinke kaalslag. De EU-suikerproductie is teruggebracht van 19 miljoen ton naar 13 miljoen ton. Van de 310.000 telers zijn er 140.000 gestopt met bieten telen; een afname van 750.000 hectare bieten in Europa. Van de 189 Europese suikerfabrieken zijn er 83 gesloten en vijf Europese landen zijn helemaal gestopt met de suikerindustrie en dus ook met de bietenteelt. Ook in Nederland heeft een forse efficiencyslag plaatsgevonden. Royal Cosun nam CSM suiker BV over. Drie van de vijf Nederlandse suikerfabrieken zijn gesloten.
 

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer concluderen dat de Europese doelstellingen van de suikermarktordening zijn behaald. Het huidige systeem voldoet aan de reglementen van het WTO, past binnen de plannen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en is in lijn met de ‘Everything But Arms regeling’.  Europa is van netto-exporteur, netto-importeur van suiker geworden. De concurrentiepositie van de Europese sector is sterk verbeterd en het huidige systeem is bovendien budget neutraal voor de Europese belastingbetaler. Ook de suikersector is van mening dat aan alle EU-doelstellingen is voldaan. De export van suiker is aan banden gelegd. Er is geen export van quotumsuiker met restitutie meer mogelijk. De EU mag jaarlijks nog maar maximaal 1,374 miljoen ton surplussuiker exporteren. Er is geen sprake meer van Europese subsidies en restituties. Het huidige systeem voldoet daarmee aan de richtlijnen van het WTO. De huidige marktordening loopt van 1 juli 2006 tot 1 oktober 2015.
 

Brussel presenteert nieuw landbouwbeleid
Op 12 oktober  2011 heeft Eurocommissaris Ciolos het Europese landbouwbeleid voor 2014-2020 toegelicht. Onderdeel van het voorstel van de Europese Commissie is het beëindigen van de suikerquotering per september 2015. Het Europees Parlement stemde echter in juni 2011 nog voor het behoud van de suikerregeling tot tenminste 2020. Het Europees Parlement vindt net als de industrie dat de sector tenminste de periode tot 2020 nodig heeft om de gevolgen van de afschaffing van de suikerquota in kaart te brengen.
 

Het voorstel van de Europese Commissie wordt de komende tijd beoordeeld door het Europees Parlement en de 27 lidstaten van de Europese Unie. Suiker Unie neemt actief deel aan de dialoog over de toekomst van de suikermarkt. Onze belangrijkste boodschap is dat de suikersector nog maar net een ingrijpende hervorming achter de rug heeft, die pas eind 2011 wordt afgerond. De sector is in balans. De noodzaak om nu te hervormen ontbreekt dan ook. Vooral omdat de huidige suikermarktordening een helder en effectief instrument blijkt om aan de gestelde doelen van het GLB, zoals voedselzekerheid en stabiliteit, te voldoen. Net nu de sector een geslaagde hervorming achter de rug heeft, moeten de sector en het nieuwe systeem de kans krijgen om zich te bewijzen.

Klik hier om het position paper van de Nederlandse suikerindustrie te lezen.