background Header image

Suiker en gezondheid

Voorlichting

Suiker Unie vindt voorlichting over een gezonde leefstijl belangrijk. En specifiek over het gebruik van suiker. De westerse wereld kampt met een toename van welvaartsziekten, zoals overgewicht. Suiker Unie voelt zich geroepen om mee te denken over oplossingen.

Voor professionals: kenniscentrum suiker & voeding
Het kenniscentrum verricht onderzoek naar en vergaart wetenschappelijke  informatie over de Logo_KSV_klein.jpgrelatie tussen suikergebruik en gezondheid.  Zij geeft voorlichting aan gezondheids-professionals (diëtisten, voedingskundigen, artsen).
Meer info: www.kenniscentrumsuiker.nl.

Voor consumenten: suikerinfo.nl
Hoe wordt suiker gemaakt? Hoeveel suiker eet men per jaar? Wat is suikerziekte?
Consumenten die betrouwbare en praktische informatie zoeken over suiker en koolhydraten kunnen terecht op de website www.suikerinfo.nl.
 

Van Gilse: duidelijke informatie over suiker en gezondheid

Ook op andere manieren draagt Suiker Unie bij aan haar verantwoordelijkheid. Duidelijke informatievoorziening vinden we heel belangrijk. Op de consumentenverpakkingen van Van Gilse staat de voedingswaarde vermeld van het product. En consumenten worden gewezen op het belang van een gezonde voeding en een actieve leefstijl. Meer info: www.vangilse.nl.