background Header image

Optimalisatie van de keten, met zorg voor mens en milieu

Suiker Unie werkt aan verduurzaming van processen en producten binnen het duurzaamheid programma van Royal Cosun. De drie pijlers waar dit programma zich op richt zijn: Good stakeholdership - Care for people, Sustainable Sourcing & Agriculture en Environmental Sustainability. Klik op onderstaande buttons 
 

 
               Button-together-we-grow.gif   
   witte-button-(1).gif Button-stakeholdership-(1).gif      Button-sust-sourcing-(1).gif     Button-environmental-sust-(1).gif witte-button-(1).gif

Button-together-we-grow-(10).jpg
Deze pijlers omvatten de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid voor Suiker Unie, namelijk ketenverantwoordelijkheid, duurzame teelt, zorg dragen voor het milieu en maatschappelijke betrokkenheid.  
Concreet betekent dit: in gesprek gaan met de omgeving om samen een duurzaam landschap te creëren, onze milieu impact in de hele keten minimaliseren door continue innovatie, en onze belangrijkste grondstof, de biet, te telen op de meest duurzame manier door intensieve samenwerking met onze telers. Gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers binnen Suiker Unie werken samen in een gezonde sfeer om deze ambities te bereiken, en steeds een stap verder te kijken. Graag nemen wij u mee in de wijze waarop Suiker Unie nu al werkt aan deze aspecten en wat onze visie is om ons te blijven ontwikkelen.