background Header image

Environmental sustainability

Suiker Unie zoekt in haar hele bedrijfsvoering naar de juiste balans tussen duurzaamheid en rendement. We gaan zorgvuldig om met natuurlijke hulpbronnen. We spannen ons continue en met succes in om energie te besparen, efficiënter te werken en emissies te beperken. Wij leveren tevens een bijdrage aan een beter milieu door de beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen te verhogen in de vorm van groen gas uit plantaardige reststromen, die vrijkomen bij de suikerproductie.