background Header image

Circulaire economie

Suiker Unie kijkt graag verder naar de toekomst en probeert zo veel mogelijk uit haar grond- en reststoffen te halen middels circulaire economie. Van de reststoffen die tijdens het productieproces overblijven wordt gestreefd naar het maximaal hergebruik en het maximaliseren van de valorisatie. Organische reststoffen en mineralen moeten zo veel mogelijk worden teruggebracht naar de regio van herkomst.
 
Zo richt Suiker Unie zich op de gehele bietenplant als een bron van biomassa. Dat biedt enorme kansen voor andere producten dan suiker. Zo werken wij mee aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld bioplastics uit diksap, vezels uit bietenpulp, eiwitten uit bietenblad en aan groen gas uit bietenpuntjes.
 
Infographic-biet-verwaarding.jpg

Voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden van het verwaarden van de suikerbiet werken wij nauw samen met ketenpartners uit bijvoorbeeld de chemische sector en onderwijsinstellingen. Bekijk voor meer uitleg het volgende filmpje:
 

Bietenpunten en ander organisch restmateriaal wordt omgezet in groen gas in biomassavergistinginstallaties op de productielocaties in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam. De biomassavergister is op verschillende manieren aan de suikerfabriek verbonden. Restmateriaal van de suikerbieten kan direct op eigen locatie worden verwerkt. Op het terrein naast de suikerfabriek in Dinteloord wordt Nieuw Prinsenland ontwikkeld, een duurzaam bedrijventerrein en glastuinbouw gebied. In de toekomst is het wellicht mogelijk om de CO2 die bij de vergisting van de restmaterialen vrijkomt in de kassen te gebruiken.
Het digestaat dat na de gaswinning achterblijft, wordt in de akker- en tuinbouw gebruikt om de grond in goede conditie te brengen en te houden.
Metabolisme-schema_AFC-Nieuw-Prinsenland_Nederlands_met-logos.jpg

Maar er zijn meer mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Soms kan dat binnen de eigen processen, soms in uitwisseling met anderen. Zo zuiveren we proceswater om het opnieuw te kunnen gebruiken als waswater in de suikerfabrieken. In Dinteloord leveren we een deel van het wateroverschot in gezuiverde vorm aan nabijgelegen glastuinbouwlocaties, waar het wordt gebruikt als gietwater. Met het methaan uit de eigen waterzuivering worden stoomturbines aangedreven, waardoor we besparen op aardgas. 

Suiker Unie blijft bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie.