background Header image

Energiebesparing in de hele keten

Suiker Unie is al jaren heel succesvol in het verlagen van haar energieverbruik. De suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten behoren tot de grootste en meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa. Suiker Unie heeft een doelstelling om in 2020 50% energie te besparen per ton suiker ten opzichte van het referentiejaar 1990 (Kyoto). Met grote investeringen, zoals meertraps verdamping en thermocompressie, maar ook met kleinere initiatieven zoals toepassing van LED-verlichting, zijn we op de goede weg om het doel te realiseren.

Suiker Unie neemt deel aan het MEE convenant, Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-bedrijven. Dit betekent dat we met de overheid afspraken maken met welke maatregelen we het energieverbruik verder verlagen. Dit draagt bij aan het behalen van het nationaal energie akkoord.
In 2015 en 2016 is er in de fabriek in Dinteloord een groot project uitgevoerd, waarmee 14% primaire energie is bespaard. Voor deze prestatie hebben we de eerste Energy Award gewonnen van het ministerie van Economische Zaken.
 
Afbeelding-EZ-Award-bewerkt.jpg

Beide suikerfabrieken in Nederland hebben een WKK-installatie. Daarmee wordt heel efficiënt warmte en elektriciteit geproduceerd. Er wordt meer elektriciteit geproduceerd dan we zelf nodig hebben. Het surplus wordt aan het openbaar net geleverd met een efficiëntie van meer dan 90%!
Niet alleen in de fabrieken zijn we actief met energiebesparing, dit doen we in de hele keten. Zo is er heel veel aandacht voor het reduceren van transportkilometers voor het vervoer van de suikerbieten en onze eindproducten. Daarnaast wordt zoveel mogelijk duurzame brandstof ingezet in de vorm van CNG. Dit draagt bij aan het verlagen van onze carbon footprint.
Ook de teelt van onze bieten gebeurt heel efficiënt. Het energieverbruik en de footprint per hectare zijn ook aanzienlijk gedaald. Dit is een win-win situatie: minder kosten voor de teler en een verlaging van onze carbon footprint.
 
Energiegebruik.jpg