background Header image

Groen gas productie

Bij de verwerking van suikerbieten ontstaan reststromen zoals bietenpuntjes en bladresten. Deze stromen werden in het verleden afgevoerd naar een composteerder. Het is beter de energetische waarde te benutten door dergelijke plantaardige reststromen op locatie te vergisten. Bij vergisting wordt biogas geproduceerd en blijven alle waardevolle mineralen in het restmateriaal, het digestaat aanwezig. Het digestaat wordt in de landbouw als meststof afgezet, waardoor een mineralenkringloop wordt gesloten. Dit is goed voor het behoud van een gezonde bodem en een mooi voorbeeld van het lokaal sluiten van kringlopen via een circulair proces.
 
Elke installatie verwerkt jaarlijks ruim 100.000 ton plantaardig restmateriaal. Deze plantaardige grondstoffen zijn voor een groot deel afkomstig uit het eigen proces, maar kunnen ook reststromen zijn van andere bedrijven uit de agro- en foodsector, zoals bijvoorbeeld aardappelstoomschillen, cigarant of snijafval dat ontstaat bij de verwerking van groenten. 
 
Groen-gas-productie-(1).jpg

Het biogas dat ontstaat bij het vergistingsproces bevat minder methaan dan aardgas en moet eerst worden opgewerkt, voordat het als groen gas aan het openbare gasnet geleverd kan worden. Ook dit is onderdeel van de groen gas productie bij Suiker Unie. Het geproduceerde groen gas wordt verkocht aan BioMCN.
Wanneer alle installaties op volle capaciteit draaien, levert Suiker Unie per jaar ruim 30 miljoen kubieke meter groen gas aan het net. In Nederland is Suiker Unie daarmee de grootste producent van duurzaam gas.
 
Suiker Unie ziet ook efficiëntere mogelijkheden om overtollige perspulp te benutten door het niet te drogen, maar te vergisten. Het drogen van perspulp kost veel energie. Daarentegen levert vergisten juist energie op. Zie onderstaand filmpje: