background Header image

Logistiek

Er vinden bij Suiker Unie veel transportbewegingen plaats. Dagelijks worden vele tonnen suiker bij industriële klanten afgeleverd met bulkwagens, de consumentenproducten worden geleverd op de distributiecentra van de retailers en tijdens de campagne worden de bieten van het land naar de fabriek vervoerd. Suiker Unie wil tijdens het transport het milieu zo min mogelijk belasten.

Groen gas transport
Sinds 2011 rijden diverse bestel- en personenauto’s van Suiker Unie op groen gas. Daarnaast heeft Suiker Unie 13 bulkwagens, die rijden op een mengsel van aardgas en dieselolie. Aardgas is door de laatste technische ontwikkelingen ook voor de zwaardere vrachtwagens een alternatief voor dieselolie.

De uitstoot van CO2 en NOx van de biogasauto’s is veel minder dan van dieselauto’s. Ze stoten bovendien minder roet uit en maken minder lawaai. Groen gas is ook een goedkopere brandstof. Daar staat tegenover dat de aanschafprijs van een dergelijke vrachtwagen aanzienlijk hoger is.

Er zijn voor zwaardere vrachtwagens twee alternatieve brandstoffen op de markt. Dit zijn LNG (Liquid Natural Gas) en CNG (Compressed Natural Gas). Beide zijn in ‘groene vorm’ met groencertificaten beschikbaar. De vrachtwagens zijn per gassoort speciaal (om)gebouwd. Suiker Unie heeft enkele jaren geleden gekozen voor CNG. De actieradius die mogelijk is met deze brandstof is voor ons werk voldoende en de beschikbaarheid van LNG was destijds te beperkt. Momenteel kijken we met grote belangstelling naar de mogelijkheden van een vrachtwagen die voor 100% op groen gas kan rijden.

Laadvermogen
Het standaard wagenpark is geschikt voor leveringen van 33 ton. Door diverse maatregelen  kan het laadvermogen worden opgevoerd naar 35 ton. Uiteraard binnen alle wettelijke bepalingen.
Tot dusver worden 30 combinaties met een hoger laadvermogen ingezet voor leveringen aan onze klanten. Dit heeft als resultaat dat minder transportbewegingen noodzakelijk zijn, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Bovendien draagt de inzet bij aan het verminderen van de filedruk in Nederland.
Voor klanten heeft een lager aantal leveringen ook voordelen. Zoals minder handling bij het lossen en minder hinder voor omwonenden.