background Header image

Waterverbruik

Suikerbieten bevatten ruim 75% water en dit komt vrij in het productieproces als condensaat van de verdamping. Dit water wordt zoveel mogelijk ingezet, zoals bijvoorbeeld voor het wassen van de suikerbieten of het schoonspuiten van vrachtauto’s die bietenpulp als retourtransport vervoeren. Het overschot aan water wordt na zuivering gebracht naar het oppervlaktewater. Sinds 2012 gebruikt Suiker Unie geen grondwater meer voor de opstart van de campagne. Leidingwater wordt alleen gebruikt voor sanitaire voorzieningen. Elke kubieke meter water die onnodig in het proces komt, moet weer worden verdampt en dit kost energie. Dit moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
Waterverbruik-(1).jpg