background Header image

Klanten

Een duurzame keten kunnen wij alleen niet bereiken, daar hebben wij al onze ketenpartners bij nodig. Samen met haar klanten werkt Suiker Unie aan nieuwe toepassingen om duurzaamheid te borgen in de hele keten. Een voorbeeld hiervan is een project om een groot gedeelte van het bulkvervoer naar een klant te vervoeren met trucks op biogas.
 
Suiker Unie wil haar klanten inspireren om te werken aan duurzaamheid en tegelijkertijd leren wij van onze klanten hoe wij nog verder kunnen ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om kennis en ervaringen te delen heeft Suiker Unie in 2016 het congres ‘Samen Duurzaam Vooruit’ georganiseerd. Dit congres was erop gericht om inspiratie op te doen en hier waren dan ook verschillende organisaties aanwezig, zoals klanten, overige partners uit de keten, agri-food bedrijven uit andere sectoren, teelt verenigingen, lokale gemeenten & provincie. Duurzaam vooruit kun je alleen bereiken door samen te werken om echt impact te hebben op de hele keten.