background Header image

Omwonenden

Klachten en maatregelen ten behoeve van omwonenden
Suiker Unie hecht veel belang aan een goede relatie met haar omgeving. Tijdens de bietencampagnes zijn er veel activiteiten in en rondom de fabrieken. Dit heeft ook invloed op de omgeving. Ondanks dat Suiker Unie voldoet aan de voorschriften van haar vergunningen kan het voorkomen dat omwonenden soms overlast opmerken in de vorm van bijvoorbeeld geluid en geur. Suiker Unie werkt er hard aan om de hinder tot een minimum te beperken.
 
Suiker Unie heeft diverse grondwallen aangelegd tussen het fabrieksterrein en het naastgelegen dorp Stampersgat. Deze wallen hebben een geluidswerende functie, maar zorgen er ook voor dat het zicht op de fabriek voor een groot deel wordt weggenomen. Er is hierbij rekening gehouden met de landschappelijke inpassing.
 
Geurhinder is een belangrijk thema. Tijdens de campagnes hangt rond de suikerfabrieken een geur die onvermijdbaar is in het suikerproductieproces. Er zijn in de loop der jaren vele maatregelen genomen om deze geur te reduceren, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de koeltoren in Dinteloord en het condenseren van zuiveringsdampen in de fabriek in Vierverlaten. Er is, en wordt, veel geïnvesteerd om zoveel mogelijk proceswater tijdens de campagnes te zuiveren, zodat opslag ervan wordt voorkomen. Ook dit zorgt voor afname van de geuremissies.
 
In 2010 en 2011 heeft Suiker Unie bij beide suikerfabrieken grote vergistingsinstallaties in gebruik genomen. In deze installaties worden plantaardige reststromen van de bietverwerking vergist tot biogas en opgewerkt tot groen gas.
Deze nieuwe activiteit heeft de eerste jaren regelmatig voor geuroverlast gezorgd, dit is duidelijk te zien in het klachtenpatroon van de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we geleerd hoe zaken beter kunnen, zoals het inkuilen van de grondstoffen. De overlast is daardoor sterk verminderd. In Vierverlaten is het aantal klachten de laatste jaren gehalveerd en in Dinteloord zijn er in 2016 zelfs helemaal geen klachten van de vergisting installaties ontvangen.
 
Bij Suiker Unie werken wij hard om het aantal klachten vanuit de omgeving structureel te verminderen. Ingediende klachten worden geregistreerd en grondig geanalyseerd. Indien nodig worden passende maatregelen genomen om herhaling van de klacht te voorkomen.  
Klachten-(1).jpg