background Header image

Overheid

Suiker Unie heeft bij haar productielocaties een grote impact op het milieu van deze gebieden. Op een positieve manier, door bijvoorbeeld productie van groen gas waar bewoners uit de omgeving gebruik van maken en gebruik van water- en warmtereststromen voor bijvoorbeeld tuinders. Om deze projecten goed te laten verlopen en verder te ontwikkelen werkt Suiker Unie nauw samen met bedrijven en overheden (lokale gemeenten/provincies/Waterschap). Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het biobased Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland.