background Header image

Werknemers

Veiligheid 
Veiligheid voor alle medewerkers heeft een zeer hoge prioriteit voor Suiker Unie. Niet alleen voor eigen personeel, maar ook voor medewerkers van derden die bij Suiker Unie werkzaam zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van arbeidsongevallen en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Voorlichting over veilig werken is tijdens het werkoverleg een vast onderdeel van het gesprek. 
Veiligheid, welzijn, arbo & milieu zijn speerpunten in de manier van werken bij Suiker Unie. Een van de ambities van Suiker Unie is dan ook om in 2020 de VCA ongevallen frequentie te reduceren tot minder dan 10. Samen met de medewerkers kijkt Suiker Unie hoe het aantal ongevallen kan worden teruggebracht. Vanuit hun eigen ervaring op de werkvloer weten zij als geen ander wat nodig is om de veiligheid daar te verbeteren. Zo geldt er bijvoorbeeld een helmplicht op de fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten die voor medewerkers, externe medewerkers maar ook voor bezoekers.
Ondanks de vele inspanningen en verbeteringen op het gebied van veiligheid zullen ongevallen niet 100% voorkomen kunnen worden. Door uitgebreide ongevallenregistratie en een hier aan gekoppeld verbeterproject streeft Suiker Unie er naar ongelukken steeds meer te voorkomen. 
 
Ongevallen-met-verzuim.jpg
 
 
Opleidingen
Suiker Unie blijft zich ontwikkelingen en stimuleert ook de ontwikkeling van haar medewerkers, via externe en interne opleidingen. We meten alle externe opleidingsinspanningen. Het gaat hier om vakopleidingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld de veilig werken cursus (VCA) of een heftruckopleiding. 
 
Opleiding-(4).jpg

Binnen het Total Productive Maintenance programma (TPM) speelt opleiding en de ontwikkeling van medewerkers een centrale rol. TPM vraagt om extra betrokkenheid van medewerkers, maar creëert die ook, doordat medewerkers enthousiaster worden als ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Medewerkers worden gestimuleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor onderhoud en probleemoplossing.