background Header image

Missie & doelen

Duurzaamheid betekent voor ons allereerst alles uit de biet halen wat erin zit. De suikerbiet blijft de belangrijkste bron voor onze suiker en suikerproducten. Daarnaast produceren we bijvoorbeeld diervoeding maar we willen nog meer uit de biet halen, bijvoorbeeld door duurzame energie te produceren.
 
Missie
Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en duurzaam tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers.
 
Visie
Suiker Unie werkt samen met haar telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen we door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Uiteraard met respect voor de mens en zijn omgeving. 

Good-stakeholdership3.jpg
  • In samenwerking met het Kenniscentrum Suiker en Voeding de consument van de juiste informatie voorzien over suiker en het gebruik daarvan.
  • Verlagen van ongevallen frequentie (VCA) naar onder de 10 in 2020
  • Minimaliseren van lokale milieu klachten tot maximaal 2 per jaar per productielocatie

Sustainable-sourcing.jpg
  • Behalen van een gemiddelde opbrengst van 16,2 ton suiker per hectare van suikerbieten in Nederland in 2020
  • Inkoop van 100% Bonsucro (of gelijkwaardig) gecertificeerde rietsuiker in 2020
  • 100% van de Nederlandse bietentelers voldoen aan SAI gold standard in 2019 door deelname aan Unitip

Environmental-sustainability.jpg
  • Reductie van de carbon footprint met 40% in 2020 ten opzichte van 1990
  • Energie besparing per ton suiker van 50% in 2020 ten opzichte van 1990

Klik hier om ons milieubeleid in te zien.