background Header image

Duurzame bietenteelt

We zetten ons in voor het behoud van een goed renderende en duurzame bietenteelt en werken continu aan een hogere opbrengst per hectare.

Bij de teelt van suikerbieten ligt het accent op:
  • Goede kwaliteit zaaizaad.
  • Een zo hoog mogelijke suikeropbrengst per hectare.
  • Suikerbieten met een hoog winbaar suikergehalte.
  • Een efficiënt gebruik van meststoffen.
  • Zo laag mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Niet toepassen van gewasbeschermingsmiddelen die het milieu zwaar belasten.
  • Het beperken van de hoeveelheid aanhangende grond.
  • Optimale logistiek van de suikerbieten naar de fabrieken met maximaal gebruik van retourvrachten bietenpulp van de fabrieken naar veehouders.
  • Continuïteit van de bietenteelt in Nederland.