background Header image

Productieproces

Suiker Unie produceert zo efficiënt mogelijk, waarbij zo min mogelijk verliezen en verspilling optreedt. Een optimaal draaiend productieproces is van wezenlijk belang voor een duurzame bedrijfsvoering. Suiker Unie heeft daarom het Total Productive Maintenance (TPM) ingevoerd. Daarbij brengen onze medewerkers in teamverband verbeteringen aan in de processen. Via TPM verhogen we de productiviteit en verminderen we de verliezen en verspillingen.

De belangrijkste aandachtspunten:
  • Een zo laag mogelijk energieverbruik
  • Minimaal gebruik van hulpstoffen
  • Het zoveel mogelijk beperken van afval door zoveel mogelijk te hergebruiken
  • Afvalscheiding
  • Voorkomen/beperken van hinder voor omwonenden, of het nu om geur, geluid of verkeer gaat
  • Veiligheid van medewerkers
  • Het werk zo vormgeven dat medewerkers gemotiveerd blijven
  • Besparing op het gebruik van water
  • Optimaal beheersen van de processen, daardoor daalt het energieverbruik
Productieproces
Suiker Unie weet steeds meer waarde uit de suikerbiet te halen. Als de bieten in de fabriek komen, worden ze gewassen. Het organisch materiaal uit het waswater van de bieten wordt via de methaanreactoren en biomassavergister omgezet in biogas. De grond die van de bieten afkomt, wordt hergebruikt voor het ophogen van landbouwgrond en in bouwwerken zoals dijken. Ook andere reststromen worden hergebruikt. Bietenpulp wordt verwerkt tot diervoeder of wordt in de biomassavergister in biogas omgezet. Melasse is een grondstof voor onder meer de fermentatie industrie.

Klik hier voor een overzicht van het productieproces.