background Header image

Biodiversiteit

Suiker Unie vindt het belangrijk de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door biodiversiteit te bevorderen, het landschap in stand te houden en bodem en grondwater goed te beheren.