background Header image

Unitip

Unitip is het teeltregistratie- en adviesprogramma van Suiker Unie waarin bietentelers hun bietenteelt registreren. De agrarische dienst van Suiker Unie helpt hier actief in mee. Het programma levert een belangrijke bijdrage om de bietenteelt en met name de opbrengst suiker per hectare steeds verder te verbeteren. Dit is belangrijk voor het behoud van een goed renderende bietenteelt in Nederland. Daarnaast bevordert Unitip duurzame bietenteelt in de vorm van aandacht voor het milieu en de omgeving. Unitip is een uniek registratie programma waarmee Suiker Unie voorloopt op andere suikerfabrikanten in Europa op het gebied van duurzame teelt. Een teler die registreert in Unitip ontvangt rapportages en adviezen voor de teelt. Daarnaast ontvangt een teler vergelijkingsrapporten waarin de eigen teelt vergeleken wordt met telers in de regio en op landelijk niveau.

In 2011 nam nog ongeveer 17% van het aantal telers deel aan Unitip. Om het aantal deelnemers aan het Unitip programma te vergroten zijn diverse acties gestart onder de naam UIB, Unitip in Beeld. Onderdeel van dit programma is onder andere het maken van een analyse voor verbetermogelijkheden. Sinds 2012 heeft dit programma verder vorm gekregen, met als doel het aantal deelnemers aan het Unitip programma significant te verhogen. Met resultaat, want in 2016 nam al ruim 60% van de telers deel aan het Unitip-programma. Suiker Unie verplicht vanaf 2018 dat alle bietentelers aangesloten zijn bij het Unitip programma om de bietenteelt verder te optimaliseren door inzicht in teeltgegevens van alle telers.
 
Unitip-foto-1-bewerkt.jpg witte-button.jpg Unitip-staand-bewerkt.jpg


Het Unitip-programma voldoet aan de duurzaamheidsstandaarden van het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform. De organisatie SAI is in 2002 opgericht door een aantal bedrijven in de voedingsindustrie met het doel om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame landbouwinitiatieven. Voor meer informatie zie http://www.saiplatform.org/. Bietentelers die werken volgens het Unitip programma voldoen aan de hoogste SAI-standaard (Gold Level).