background Header image

Veldleeuwerik

Suiker Unie werkt nauw samen met haar telers en partners om te werken aan duurzame bietenteelt, onder andere door deel te nemen aan stichting Veldleeuwerik. De stichting heeft tot doel: ‘het bevorderen van duurzaam produceren van akkerbouwproducten, zoals gerst, suikerbieten, uien en aardappelen door het systematisch toepassen van best-practices’ (zie voor meer informatie www.veldleeuwerik.nl).
In dit project werken akkerbouwers, afnemers, leveranciers, verwerkende industrie en adviseurs samen aan een duurzame akkerbouw. Daarbij staat de ondernemende akkerbouwer centraal. Als basis voor duurzaamheid zijn indicatoren geformuleerd. Naast kwaliteit- en kostengerichte factoren maken onder andere bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming, biodiversiteit, maar ook de lokale economie hier deel van uit. Speerpunten voor Suiker Unie zijn de gewasbescherming en het bodemgebruik.
 
Samenwerking is nodig om de hele suikerketen te verduurzamen. Een boer alleen op weg naar verduurzaming, gaat het niet redden. Dit geldt net zo goed voor een ketenpartner. Suiker Unie doet mee aan Stichting Veldleeuwerik, omdat hier de krachten van de gehele keten worden gebundeld. Pieter Brooijmans van Suiker Unie vertelt: “Wij willen juist dat steeds meer telers deelnemen aan Veldleeuwerik, want dat zorgt voor een beter resultaat in de keten. De boer gaat betere bieten telen, haalt een hogere opbrengst tegen minder kosten en dat betekent dat met een duurzame aanpak ook zijn rendement verbetert. En dat is een belangrijk onderdeel van duurzaam bieten telen.”
 
Voorloper
Suiker Unie is een bijzondere ketenpartner, vertelt Martijn Buijsse van Stichting Veldleeuwerik: “Suiker Unie is hét bedrijf geweest dat echt haar nek heeft uitgestoken om voorop te gaan in verduurzaming. Suiker Unie heeft de laatste jaren een tomeloze inzet getoond voor de drie basisprincipes van Veldleeuwerik, namelijk kennisdeling, werken aan continue verbetering en een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame ketens. Suiker Unie heeft als eerste keten de boer ook daadwerkelijk een vergoeding gegeven voor deelname aan Veldleeuwerik. Met deze stimuleringsmaatregel is Suiker Unie een voorloper en een ontzettend mooi voorbeeld voor andere ketens.” Het heeft daarvoor in 2015 de Agrofoodpluim in ontvangst mogen nemen. Dit is een maandelijks uitgereikte aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrofoodsector in Brabant. Voor meer informatie over de samenwerking tussen Suiker Unie en Veldleeuwerik zie film hieronder: