background Header image

Professionele en betrokken werkgever

De beste zijn. Dat kan Suiker Unie alleen verwezenlijken als we onze medewerkers in staat stellen om maximaal te presteren. We faciliteren hen dan ook op velerlei en uiteenlopende manieren. Daarmee willen we niet alleen een professionele maar ook betrokken werkgever zijn.

Neem het langjarige verbeterprogramma TPM. Dit draagt bij aan efficiënt werken met zo min mogelijk verspilling. Maar TPM geeft medewerkers ook meer verantwoordelijkheid en ontplooiingskansen. Het bevordert de teamgeest en maakt het werk steeds leuker.

Een geheel ander voorbeeld is Jong Suiker Unie. Daarin wisselen medewerkers tot en met 35 jaar (werk)ervaringen met elkaar uit over allerlei thema’s, zoals loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei. Jong Suiker Unie vergroot de verbondenheid binnen en met Suiker Unie.

Veiligheid ten slotte is voor Suiker Unie een vanzelfsprekende voorwaarde om te kunnen presteren. Een voorwaarde waar we talrijke, soms verstrekkende maatregelen voor nemen. We werken veilig of we werken niet, verwoordt een breed gedragen veiligheidsbesef op de werkvloer.

En zo zijn er nog diverse andere voorbeelden waarmee we onze medewerkers in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. En daarmee uit Suiker Unie.