background Header image

Missie en visie Suiker Unie

Missie

Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en duurzaam tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers.

Visie

Suiker Unie werkt nauw samen met haar telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen we door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Uiteraard met respect voor de mens en zijn omgeving.

'Alles verwaarden van de biet'

Onder een betere toekomst verstaat Suiker Unie:
  •  Klimaatbeheersing en het sluiten van kringlopen in combinatie met de biobased economy. Daarbij worden op de langere termijn producten gebaseerd op fossiele olie vervangen door producten die gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld uit de lokale landbouw.
  • Voedselzekerheid in plaats van voedseltekorten.
  • Hogere opbrengsten per hectare zodat schaarse grondstoffen zowel voor voeding, energie als chemie kunnen worden gebruikt.
 

Suiker en gezondheid

Suiker Unie is van mening dat suiker past in een gevarieerd voedingspatroon. Maar overconsumptie van suiker is niet goed. Dat geldt voor alle voedingsmiddelen, dus ook voor suiker. Overgewicht en obesitas moeten we met zijn allen terugdringen. Alle calorieën tellen daarbij mee, ook die van suiker. Er zijn volop producten met weinig of vrijwel geen calorieën te koop. De consument kiest zelf en moet daarvoor goede informatie krijgen op de verpakking, over de voedingswaarde, de hoeveelheid suikers en de calorieën.