background Header image

Nieuwsarchief


2014

‘SMART DELTA RESOURCES PLATFORM’: samen de concurrentiekracht van de Zeeuwse industrie versterken

11.2.2014

Industrie en overheid in zuidwestelijke deltaregio bundelen krachten voor een concurrerende energie- en grondstoffenpositie
Lees meer

2012

Suiker Unie ondertekent zelfverklaring ISO 26000

16.11.2012

Op vrijdag 16 november ondertekende dhr. Albert Markusse namens Suiker Unie de zelfverklaring ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en geeft handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling.
Lees meer

2010

Biomassa vergisting bij Suiker Unie in Groningen levert groen gas aan het net

1.9.2010

Suiker Unie heeft vergevorderde plannen om te investeren in een biomassa vergistinginstallatie bij haar suikerfabriek in Hoogkerk (Groningen).
Lees meer

Royal Cosun nettobetaler herstructureringsfonds

7.4.2010

Elk voorjaar publiceert het ministerie van LNV de bedragen die het aan subsidies uitkeert aan sectoren en ondernemingen in de landbouw en visserij.
Lees meer

Suiker Unie en Solidaridad samen in versterking Afrikaanse rietsuikerboeren

22.3.2010

Suiker Unie en Solidaridad tekenen vandaag een Memorandum of Understanding, met als doel een partnership dat de positie van rietsuikerboeren in zuidelijk Afrika versterkt. De ondertekening vindt om 16.30 uur plaats op het kantoor van Solidaridad in Utrecht.
Lees meer

2009

Inspraak Agro & Food Cluster West-Brabant

3.12.2009

Op dinsdag 15 december organiseert de provincie een voorlichtingsavond waarin de plannen voor het Agro & Food Cluster (AFC) West-Brabant worden toegelicht. Dit plan betreft de ontwikkeling van een glastuinbouwvestigingsgebied van circa 220 ha (netto), een bedrijventerrein van 45 ha (netto) voor bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector en de autonome ontwikkeling van de suikerfabriek van Suiker Unie te Dinteloord mogelijk. De provincie Noord-Brabant heeft samen met de gemeenten Steenbergen en Halderberge, het waterschap Brabantse Delta, Suiker Unie en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het plan voorbereid.
Lees meer

Gemeente koopt terrein Suiker Unie

30.9.2009

De gemeente Groningen heeft het terrein van Suiker Unie in de stad Groningen gekocht voor 35,2 miljoen euro. De koop omvat het fabrieksterrein, de vloeivelden tussen het Hoendiep en de spoorlijn Groningen - Leeuwarden en de grondberging ten zuiden van de spoorlijn met een totale oppervlakte van 124 hectare. In zijn vergadering van 30 september stemde de gemeenteraad in met het besluit om de gronden te kopen. Hiermee is de transactie definitief.
Lees meer

Start bietencampagne: unieke samenwerking tussen Suiker Unie en Essent

8.9.2009

Suiker Unie produceert met ingang van deze bietencampagne duurzaam gas met twee methaanreactoren in Dinteloord en Vierverlaten. Energieproducent Essent neemt voor een periode van vijf jaar groengascertificaten af van Suiker Unie. Beide bedrijven maken voor het eerst gebruik van het handelsplatform van Vertogas, de nieuwe certificeringinstantie voor groen gas.
Lees meer

Gebiedsvisie voor terrein suikerfabriek Puttershoek

23.6.2009

Suiker Unie en het college van B&W van de gemeente Binnenmaas zijn voornemens een convenant af te sluiten. Het doel van het convenant is om een gedragen gebiedsvisie op te stellen voor de herontwikkeling van de terreinen van de Suiker Unie fabriek te Puttershoek. De betrokken partijen streven er naar de gebiedsvisie begin 2010 door de gemeenteraad van Binnenmaas te laten vaststellen. Het convenant wordt in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd.
Lees meer

Suiker Unie plaatst methaan-reactoren

4.5.2009

Suiker Unie Dinteloord heeft maandag met de plaatsing van twee methaan-reactoren de eerste stap gezet in de productie van duurzaam biogas.
Lees meer