Persbericht - Areaalreductie van 10-15% voor campagne 2019

18.7.2018

Cosun/Suiker Unie heeft haar telers geadviseerd in het voorjaar van 2019 minder bieten te planten om de bietenoogst voor de campagne van 2019 met 10-15% te verminderen. De definitieve verlaging zal in het najaar van 2018 worden aangekondigd, afhankelijk van de vooruitzichten m.b.t. de wereldmarkt en de verdere ontwikkeling van de 2018 oogst.

Deze zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van 2017 met recordopbrengsten van meer dan 15 ton suiker per hectare. Tegelijkertijd bevinden de exportprijzen voor witsuiker zich op het laagste punt in tien jaar. Suiker Unie heeft de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in 300.000 m3 extra opslag van diksap, waardoor zij in staat is grote hoeveelheden suiker op te slaan om in 2019/2020 voldoende suiker aan haar klanten te kunnen garanderen binnen en buiten de EU.