Start diksap campagne

2.5.2017

Suiker Unie zal in de fabriek van Dinteloord op maandag 8 mei 2017 starten met de verwerking van diksap tot kristalsuiker. Het diksap is in de afgelopen campagne als tussenproduct opgeslagen en zal nu verder, in continudienst,  worden verwerkt tot kristalsuiker.
 
De verwerking van diksap tot suiker vraagt minder productiestappen dan het reguliere proces ‘van biet tot suiker’. Bij de verwerking van diksap tot kristalsuiker is dan ook slechts een klein deel van de installaties in bedrijf.

Het verwerken van de opgeslagen diksap tot kristalsuiker zal naar verwachting ruim zes weken in beslag nemen.
Productie van suiker uit diksap draagt bij aan een verdere flexibilisering van de suikerindustrie in Nederland. Dit laatste is belangrijk om de levensvatbaarheid van de suikerindustrie in Nederland ook in de toekomst, na het verdwijnen van de Europese marktordening in oktober 2017,  zeker te kunnen stellen en geeft zo een structurele bijdrage aan de werkgelegenheid in West-Brabant en Groningen.