background Header image

(Samen)werken op TPM-wijze

Alle productielocaties van Suiker Unie werken met het verbeterprogramma Total Productive Maintenance (TPM). Deze manier van werken beoogt verliezen te voorkomen en zo efficiënt mogelijk te werken. Operators, monteurs en hun leidinggevenden werken daarbij veel samen. Binnen en tussen de locaties delen ze kennis en wisselen ze ervaringen uit.

Daardoor bevordert TPM de betrokkenheid en het teamgevoel. Oplossingen voor problemen worden namelijk niet zo maar van bovenaf gegeven. Er wordt juist van de medewerkers input gevraagd. En met name de lokale organisatie bepaalt zelf haar doelstellingen. Daarvoor is samenwerking een vereiste.

Verder stimuleert TPM medewerkers om met verbeterideeën te komen. Ze worden eigenaar van hun machine of productielijn. Dat maakt hun werk leuker.

Inmiddels hebben alle fabrieken de TPM Excellence Award Category A. De award is een kroon op de inspanningen van de medewerkers. Op dit moment worden ook stappen gezet om centrale processen en activiteiten op TPM-wijze aan te pakken.