background Header image

"We werken veilig of we werken niet"

Suiker Unie heeft als motto: we werken veilig of we werken niet. De slogan verwoordt een breed gedragen veiligheidsbesef op de werkvloer. Vanuit de SHE-pilaar (Safety, Health, Environment) van TPM maakt Suiker Unie veel werk van veiligheid. 
Ten eerste door voor maximale veiligheid rond machines en apparatuur te zorgen. Bijvoorbeeld door draaiende delen af te schermen, en extra leuningen op trappen en bordessen aan te brengen. 
Daarnaast besteedt Suiker Unie met talrijke maatregelen veel aandacht aan veilig gedrag. Met veiligheidsposters, strenge procedures, coaching in veilig gedrag en het herkennen van risico’s, SOS-formulieren om onveilige situaties te melden, veiligheidsrondes, toolboxen met presentaties over veiligheidskwesties, safety awards, ongevaltellers, enzovoorts. 
 
Alle (ook externe) medewerkers hebben een VCA-opleiding, met veiligheid als belangrijk onderdeel.Veiligheid moet een automatisme zijn in hun werkpatroon. Daarbij is het belangrijk dat ze elkaar aanspreken op onveilig gedrag. In de wetenschap dat veilig werken niet alleen de veiligheid bevordert, maar uiteindelijk ook de resultaten verhoogt.