Onze duurzame ambitie

Suiker Unie streeft ernaar om ’s werelds groenste, innovatiefste en succesvolste suikerbietenverwerker te zijn. Daarbij staat het maximaal verwaarden van de suikerbiet centraal. Suiker Unie gelooft sterk in duurzaamheid en voelt zich verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en de bescherming van het milieu, de mensen en onze samenleving in het belang van toekomstige generaties.

Suiker Unie is als coöperatie van bietentelers al jaren actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu hand in hand. Onze klanten en consumenten kunnen vertrouwen op eerlijke, veilige en duurzame producten.

MVO
Ketenverantwoordelijkheid
Duurzame bietenteelt
Milieu en maatschappij
Groene Cirkels
Locatieontwikkeling
Facts & Figures