background Header image

De Prins van Oranje opent de eerste biomassavergister van Suiker Unie

8 november 2011
 
Seminar ter gelegenheid van de opening van de biomassavergister
Dinsdagmiddag 8 november organiseerde Suiker Unie ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe biomassavergister een seminar met als thema "Duurzaam samenwerken aan de biobased economy." Suiker Unie ziet grote kansen in het verder uitbouwen van de biobased economy. Het seminar was druk bezocht. Suiker Unie kijkt terug op een geslaagde inhoudelijke discussie o.l.v. Astrid Joosten over de verdere vormgeving van de biobased economy in Nederland. Mede dankzij de bijdragen van o.a. de heer Bernard Wientjes, voorzitter VNO NCW, de heer Aalt Dijkhuizen, voorzitter RvB Wagening UR en Albert Markusse, algemeen directeur Suiker Unie.
 

 
Officiële opening
Na afloop van het seminar opende Z.K.H. de Prins van Oranje de biomassavergister door met een shovel de eerste lading biomassa in de vergister te storten.
 
Na de officiële opening maakte Z.K.H. de Prins van Oranje nog een korte rondgang langs de hoofdelementen van de biomassavergister en de suikerfabriek. 
 

De biomassavergister
De biomassavergister in Dinteloord gaat jaarlijks 100.000 ton plantaardig restmateriaal verwerken. Het groen gas wordt geproduceerd uit deze agrarische reststromen. Samen met de in aanbouw zijnde biomassavergister op de locatie in Vierverlaten gaat Suiker Unie in totaal 25 miljoen kubieke meter groen gas produceren. Dat is voldoende voor ruim 15.000 huishoudens. Suiker Unie wordt daarmee de grootste groen gas producent van Nederland. Suiker Unie levert daarmee een grote bijdrage aan de overheidsdoelstellingen om meer groen gas te produceren.
 
De biomassavergister gaat alleen plantaardige restmaterialen uit de agro- en foodsector verwerken. Niet alleen het eigen plantaardig restmateriaal van Suiker Unie, zoals bietenpuntjes, bietenblad en restanten perspulp, maar ook:
·              Het restmateriaal van onze klanten uit de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld groenten- en snij afval)
·              Restmateriaal van de kassen van het duurzaam bedrijventerrein Agro- en Food Cluster Nieuw Prinsenland
·              En straks de reststoffen die overblijven na het maken van nieuwe biobased producten