Proteïne

De groeiende wereldbevolking voeden op een gezonde en duurzame manier, is een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit dit oogpunt wordt op diverse vlakken kritisch gekeken naar ons huidige dieet en consumptiepatroon. Deze transitie is niet alleen een grote maatschappelijke uitdaging, er worden tegelijkertijd kansen gecreëerd voor onderzoek en innovatie in technologieën en productontwikkeling, voor transformaties en optimalisaties naar een kringlooplandbouwketen.

In december 2018 nam Suiker Unie de innovatieve start up Green Protein B.V. over. Het Wageningse bedrijf ontwikkelde een proces om het eiwit RuBisCo uit groene bladeren te winnen, zoals uit suikerbietenblad. Dit hoogwaardige eiwit kan worden toegepast als voedingsingrediënt. Deze productievorm van plantaardig eiwit past niet alleen in de wereldwijde transitie naar plantaardige eiwitbronnen, het brengt zo ook een nog duurzamere verwaarding van de geteelde suikerbietenbiomassa teweeg.

Start-ups en hun innovatiekracht zijn belangrijk voor Suiker Unie en moederbedrijf Cosun. Ze leveren state-of-the-art kennis, zicht op internationale ontwikkelingen en een groot internationaal netwerk van innovatieve ondernemers.

Website Green Protein