Historie van Suiker Unie

In oktober 1899 richten 173 akkerbouwers in Zeeuwsch-Vlaanderen de eerste Nederlandsche Coöperatie Beetwortelsuikerfabriek op te Sas van Gent. In 1900 wordt de eerste campagne gedraaid en betaalt de coöperatie de leden een betere prijs voor de suikerbieten. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo verwerken in 1916 zeven coöperatieve suikerfabrieken de bieten van hun leden.

Suiker Unie door de jaren heen

De eerste fusie tussen de drie coöperatieve suikerfabrikanten komt in 1947 tot stand met de Vereniging Coöperatieve Suikerfabrieken (VCS). Deze fuseert in 1966 met de overige nog zelfstandige coöperatieve suikerproducenten. In 1970 komt dan de definitieve structuur van Suiker Unie tot stand. De oorspronkelijke coöperaties verdwijnen en de leden daarvan worden rechtstreeks lid van Suiker Unie.

De Europese suikerindustrie kende tot oktober 2017 een marktordening met vaste productiequota. Inmiddels opereren we in een vrije markt. In 2007 verstevigt Suiker Unie haar positie op de Europese markt door de overname van de suikerdivisie van CSM. In 2009 is de Duitse suikerfabriek Anklam overgenomen. In 2018 heeft Suiker Unie de start up Green Protein overgenomen en is Cosun Biobased products onder Suiker Unie komen te vallen om zo de ambitie na te streven om de suikerbiet optimaal te verwaarden en samen te werken met een internationaal netwerk van innovatieve ondernemers.

Innovatie
Kwaliteit en certificering
Royal Cosun